STAND VAN ZAKEN

Wet- En Regelgeving Online Casino's

Online casino’s zijn legaal in de meeste delen van de wereld. Als het op regulering aankomt, hebben veel regeringen in de wereld wetten geschreven die specifiek betrekking hebben op de wettigheid van Igaming; strikte richtlijnen en voorschriften die ervoor zorgen dat de casino’s legitiem opereren.

Een grote uitdaging voor operators, aangezien zowel wetten als handhaving verschillen per regio, land of – zoals de Verenigde Staten – zelfs per staatsniveau. In de EU is er geen sectorspecifieke wetgeving op het gebied van Igaming-diensten. EU-landen zijn autonoom in de manier waarop ze hun Igaming-diensten organiseren.

In sommige Europese rechtsgebieden zijn monopolistische regimes opgericht die Igaming-diensten aanbieden. Deze worden beheerd door een door de staat gecontroleerde openbare exploitant of door een particuliere exploitant op basis van een exclusief recht.

Een groeiend aantal EU-landen heeft echter licentiesystemen opgezet waarmee meer dan één operator diensten op de markt kan aanbieden. Volgens de EU-wetgeving heeft geen enkel bepaald systeem de voorkeur boven de andere.

De online Igaming-wereld kan worden onderverdeeld in drie sectoren:

Legale Markten

Dit betreft landen waar Igaming legaal is en waar operators wettelijk verplicht zijn om een licentie te hebben. Bijvoorbeeld België, Spanje en - vanaf 2021 - Nederland.

Grijze Markten

Dit betreft landen waar (nog) geen landspecifieke wet- en regelgeving voor Igaming bestaat. Om regulering mogelijk te maken, moeten operators in het bezit zijn van een wereldwijde Igaming-licentie (Malta, Curaçao, enz.). De beperkte regels bieden kansen voor operators: lage belastingtarieven, hogere inkomsten. Bijvoorbeeld Brazilië, Canada, Colombia en Duitsland.

Illegale Markten

Dit betreft landen waar Igaming wettelijk verboden is. Bijvoorbeeld Turkije, Polen, Iran, Irak en China.

Fair play

Gaming and Gambling werkt onder een Curaçao-licentie. Alle software en games ondergaan een jaarlijkse audit (door de kansspelautoriteit) om er zeker van te zijn dat aan alle nodige wet- en regelgeving wordt voldaan. Dit elimineert de gevoeligheid van de spellen voor manipulatie en zorgt voor eerlijk spel.